Liczba odwiedzin strony: 46606 Osób na stronie: 1
 

 Kancelaria notarialna
notariusz, Wojciech Chmiel 

 
 
Kancelaria notarialna
notariusz, Wojciech Chmiel
 
Kościuszki 20 lok. 1
83-300 Kartuzy
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 180 poz. 1858 - Nadanie statutu Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842) zarządza się, co następuje: § 1.  Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców nadaje się statut, stanowiący załącznik do...
Monitor Polski 1997 Nr 37 poz. 365 - Zm.: zarządzenie w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów do celów służbowych
ZARZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 16 czerwca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów do celów służbowych. (M.P. z dnia 27 czerwca 1997 r.) Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej (Dz. Nr 53, poz. 297, z 1984 r. Nr 53, poz. 272, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1991 r. Nr 75, poz. 332) zarządza się, co następuje:...